Tjänster

Skogsbruk

Dags att få bättre överblick och tidseffektivisera informationsinsamlingen om skogsbruket? Det finns många delar en drönare kan göra för att underlätta dokumentationen och underhållet för skogsägare. Du kan till exempel välja exakt vilka positioner du vill undersöka och få information om – och filtrera bland olika typer av information.

Vad vill du veta om din skog? Med vår hjälp kan du bland annat inventera och räkna träd för träd (AI), se skador som fällda träd eller skadedjur samt få förståelse för behovet av nya plantor eller röjning. Drönaren kan också kartlägga utvecklingen genom foton och skogsinventering. Den här typen av information är viktig vid till exempel skogsavverkning och planering av skötselåtgärder.

3d-modeller

Genom 3D-modeller kan du göra mätningar, planeringar och beräkningar. För att ta fram en 3D-modell flyger drönaren över det valda området flera gånger och tar bilder som tillsammans skapar ett 3D-punktmoln. Utifrån punktmolnet går det att utvinna 3D-modeller i form av bland annat BIM-modeller, terrängmodeller och digitala tvillingar. Tredimensionella och georefererade – en bra hjälp vid komplexa fastigheter där många inblandade behöver information för att planera markarbeten, renovering eller yttre skötsel. Vi levererar färdiga 3D-modeller i hög kvalitet anpassade efter ditt behov.

LASERSKANNING

Det här är den överlägset bästa metoden för att ta fram terrängmodeller på en yta med vegetation eftersom den tränger igenom olika typer av växtlighet. Det går även att laserskanna andra områden och föremål såsom olika typer av infrastruktur och byggnader. Metoden är snabb och effektiv men samtidigt noggrann med hög upplösning. Laserdatan används ofta vid projektering eller planering och kan utvinna en produkt eller analys i form av kartor, 3D-modeller, ytmodeller (DSM – Digital Surface Model) eller terrängmodeller (DTM – Digital Terrain Model).

TERRÄNGMODELL

Planerar du för vägar, byggnader, kraftledningar eller någon annan form av infrastruktur? En högkvalitativ terrängmodell (DTM) kan underlätta vid kostnadsberäkningar och analys av tillgänglighet och massor. Våra terrängmodeller kan levereras i olika format beroende på behov hos kunden. Här kan vi anpassa efter ditt behov genom bland annat raster, färgkodningar och triangulering.

YTMODELLER

Skillnaden mot en terrängmodell är att vi här ser de högsta punkterna av vegetation, byggnader och terräng. Modellen kan vara användbar vid till exempel röjningsplanering i närheten av kraftledningar.

Flygfoto

Med flygfoton får du detaljerade foton som kan ge en helhetsbild över byggprojekt eller användas som underlag för stadsplanering för att till exempel visa parkeringsplatser, byggnader och hur byggprojektet fortskrider. Flygfoton är också vanligt förekommande på fastighetsmarknaden för att visa fastigheter och kringliggande områden vid försäljning. Flygfoton tas från en hög höjd och kan fota platser, landskap och objekt från olika vinklar.

Inspektioner

Att inspektera ytor som är svårtillgängliga på grund av hög höjd eller trånga utrymmen kan enkelt lösas med hjälp av en drönare. Manuella inspektioner kan både innebära risker och vara tidskrävande, medan en drönarinspektion är tidseffektiv, säker och kommer med riktigt bra dokumentation. Drönarinspektioner hjälper dig att upptäcka ytliga och visuella skador likväl som temperaturskillnader och läckage. Vi genomför inspektioner utvändigt av många olika objekt och områden. Det här är en viktig del i underhållsarbetet för att upptäcka skador i tid och därmed undvika långa driftstopp i olika produktioner.

BROAR

Inspektioner av broar görs säkrast med en drönare som kan undersöka eventuella problem som sprickor i betongen samt kontrollera åtkomsten till begränsade utrymmen, till exempel mellan balkar.

VINDKRAFT

Att inspektera vindkraftverk kan vara svårt och kostsamt i takt med att vindkraftverken blir högre. Drönarinspektioner upptäcker eventuella skador på rotorbladen snabbare än vid manuella inspektioner. Med drönare behöver vindkraftverken stängas ner i drygt 40 minuter – betydligt kortare tid än manuella inspektioner som kan ta uppemot en hel dag.

FASTIGHETER

Genomför takinspektioner med en drönare som flyger över och runt fastigheten för att undersöka fasadens skick, hängrännor eller kontrollera att takpannorna är hela. Du får bra dokumentation som kan underlätta för planeringen av underhållsarbete och göra det enkelt att följa upp utvecklingen av skador.

JÄRNVÄG, MOBILMASTER, KRAFTLEDNINGAR

Behöver du inspektera kontaktledningar, bedöma närliggande växtlighet eller kanske leta efter rostiga bultar? En drönare kan samla in olika typer av data som ligger till grund för dokumentation, underhåll och röjningsplanering.

Mätningar

Behöver du mäta avstånd, ytor, volymer eller höjder för beslutsunderlag, planeringar eller kostnadsberäkningar? Bygg och infrastruktur är ett par exempel på områden som behöver den här typen av data för att kunna planera och genomföra kvalitativa projekt. Vi utför olika typer av mätningar med en drönare för att inspektera stora ytor på ett effektivt sätt.

INVENTERING OCH VOLYMBERÄKNINGAR

Volymberäkning och inventering uppskattar mängden virke och massor inom mark, skog, anläggning och byggprojekt. Här är det en god idé att använda en drönare i stället för traditionella alternativ eftersom den är mer tidseffektiv.

Termografering

Har du koll på vilka celler som är trasiga i solcellsparken? Vilka elektriska komponenter som är överbelastade eller om fastigheten är fuktskadad?

Genom att låta en drönare med infraröd kamera undersöka området går det att utvinna termografisk data vilket lägger en viktig grund i underhållsplaner för olika typer av verksamheter. Kameran på drönaren tar då högupplösta foton som gör att du kan upptäcka och förhindra problem såsom längre driftstopp, energiförlust, fuktskador och värmeläckage. Termografering gör det möjligt att mäta temperaturskillnader och upptäcka överbelastade punkter såsom komponenter på kraftledningar eller i vindkraftverk. Drönaren kan också leta efter fuktskador samt upptäcka eventuella skador. Om du till exempel har en solcellspark kan termografering användas för att hitta defekta solceller på panelerna som du sedan kan byta ut och på så vis öka både produktionen och effektiviteten.